Art. 621

  1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Prezes Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyły karę finansową.
  3. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.