Ustawa "Nowe prawo zamówień publicznych" z dnia 11 września 2019

Ustawa "Nowe prawo zamówień publicznych" z dnia 11 września 2019

Poniżej pierwotny tekst ustawy, nowelizacja z 27 listopada 2020 r., oraz tekst jednolity z 14 lipca 2023 r. (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2023.1605 z 14 sierpnia 2023 r.)