Piotr Golędzinowski

Redakcja / Piotr Golędzinowski

Piotr Golędzinowski

Łączy światy wykonawców, zamawiających i prawników procesualistów. Jeśli jest ryzyko sporu przy wykonywaniu zamówienia, warto mieć go po swojej stronie.

więcej o autorze