Ustawa "Nowe prawo zamówień publicznych" z dnia 11 września 2019

Ustawa "Nowe prawo zamówień publicznych" z dnia 11 września 2019

Poniżej pierwotny tekst ustawy, nowelizacja z 27 listopada 2020 r., oraz tekst jednolity z 22 lipca 2022 r. (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2022.1710 z 16 sierpnia 2022 r.)