Art. 121

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

  1. zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
  2. prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.