Art. 231

Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa lub wieloetapowa.