Komentarz do art. 283 ustawy

Komentarz do art. 283 ustawy

  1. Termin składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie podstawowym wyznacza zamawiający stosownie do złożoności przedmiotu zamówienia. Wyznaczony termin powinien być odpowiedni, aby potencjalny krąg wykonawców mógł przygotować i złożyć oferty.
  2. W efekcie wskazane w art. 283 terminy minimalne, 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych, liczone od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, nie powinny być stosowane rutynowo.
  3. Jeśli wyznaczony termin jest nieadekwatny do złożoności przedmiotu zamówienia i zbyt krótki, by przygotować ofertę, zainteresowani wykonawcy mają prawo – nawet jeśli terminy minimalne zostały dochowane – odwołać się od czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy na podstawie art. 513 pkt 1, w terminie 5 dni od publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP (art. 515 ust. 2 pkt 2). Chodzi tu jednak o sytuacje, w których przygotowanie oferty w czasie wyznaczonym jest obiektywnie niemożliwe, biorąc pod uwagę złożoność zamówienia. Nie chodzi więc o niemożność przygotowania oferty w wyznaczonym czasie przez konkretnego wykonawcę. W odwołaniu należy zatem wykazać, że ze względów obiektywnych wszyscy wykonawcy będą mieli trudność w przygotowaniu rzetelnej oferty, na czym ucierpi zasada konkurencji w ogłoszonym postępowaniu.
04.02.2020
04.02.2020
Anna Prigan