Art. 322

Zamawiający może w dowolnej chwili w okresie obowiązywania dynamicznego systemu zakupów, wezwać dopuszczonych wykonawców do złożenia, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wezwania, nowego i zaktualizowanego jednolitego dokumentu. Przepisy art. 126 i art. 127 stosuje się.