Komentarz do art. 573 ustawy

Komentarz do art. 573 ustawy

  1. Wniosek o przyznanie kosztów postępowania odwoławczego można złożyć do czasu zamknięcia rozprawy. W praktyce najczęściej następuje to niezwłocznie po wygłoszeniu zdania końcowego.
  2. Wniosek w przedmiocie kosztów mogą złożyć strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw, lub też ich pełnomocnicy. Uczestnik postępowania odwoławczego niewnoszący sprzeciwu nie ma prawa wnioskować o zwrot kosztów. Jest to konsekwencja zasady odpowiedzialności za wynik postępowania wyrażonej w art. 575 i rozwiniętej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 576 pkt 2.
16.11.2020
16.11.2020
Anna Prigan