Art. 583

Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.