Komentarz do art. 417 ustawy

Komentarz do art. 417 ustawy

  1. Przy ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa stosuje się kryteria oceny ofert jak w zamówieniach klasycznych, z dwoma odmiennościami. Kryterium cenowo-kosztowe jest w komentowanym przepisie wymienione na pierwszym miejscu.
  2. Ponadto do kryteriów jakościowych typowych dla zamówień klasycznych, dochodzą dodatkowe kryteria jakościowe jak rentowność, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, co wynika ze specyfiki zamówień obronnych.
29.12.2020
03.01.2022