Art. 27

  1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.
  2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:
    1. usługi i dostawy lub
    2. usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi
    • główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa.