Art. 219

  1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
  2. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.