Art. 338

Konkurs nieograniczony to procedura przeprowadzenia konkursu, w której w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie, prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu.