Komentarz do art. 569 ustawy

Komentarz do art. 569 ustawy

  1. Przebieg każdego posiedzenia jawnego utrwala się w formie protokołu.
  2. Protokołuje się również ogłoszenie wyroku oraz postanowienia wydane po zamknięciu posiedzenia niejawnego, w którym udział brały strony, uczestnicy postępowania odwoławczego, świadkowie lub biegli.
16.11.2020
16.11.2020
Anna Prigan