Art. 555

Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.