Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie

3
456 – 461

Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie