Art. 327

Konkurs przeprowadza się w procedurze konkursu nieograniczonego albo konkursu ograniczonego.