Art. 328

  1. Do przygotowania i przeprowadzenia konkursu przepisów art. 23, art. 5355 i art. 5760 nie stosuje się.
  2. Zamawiający zapewnia anonimowość prac konkursowych.
  3. Zamawiający udostępnia wyłącznie nagrodzone prace konkursowe oraz opracowania studialne, na podstawie których wykonano te prace, od chwili przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 354. Sposób udostępnienia nagrodzonych prac konkursowych i opracowań studialnych zamawiający określa z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.