Art. 568

Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku:

  1. cofnięcia odwołania;
  2. stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne;
  3. o którym mowa w art. 522.