Komentarz do art. 586 ustawy

Komentarz do art. 586 ustawy

  1. Jest to regulacja analogiczna w stosunku do art. 537 (patrz komentarz do tego przepisu) i stanowi ona odpowiednik art. 198ea poprzedniego p.z.p.
  2. Na gruncie art. 198ea poprzedniego p.z.p. wyrażono opinię, że komentowana regulacja potwierdza możliwość przeprowadzania w trakcie postępowania skargowego nowych dowodów (wyrok SO w Krakowie z 12 lutego 2016 r., II Ca 2717/15). Należy jednak pamiętać o zasadach prekluzji postępowania dowodowego, wynikających z odpowiednio stosowanych przepisów o apelacji, o czym mowa jest w komentarzu do art. 581.
16.12.2020
16.12.2020